UWAGA UCZNIOWIE KLAS I
Podręcznik do języka angielskiego zostanie wybrany przez nauczyciela
na lekcji po przeprowadzeniu testu poziomującego. 
 
 
 
(Aktualizacja podręczników (dot. języków obcych) dla uczniów liceum po gimnazjum i podręczników
do przedmiotów ogólnokształcących dla uczniów technikum po gimnazjum (dot. języków obcych))