Dyrekcja:
Anna Krzykowska – dyrektor
Katarzyna Iwanejko – wicedyrektor
Jolanta Parol – wicedyrektor
Katarzyna Wiśniewska – wicedyrektor
Julita Kaczmarek – kierownik szkolenia praktycznego


Pedagog/psycholog/doradca zawodowy
Anna Gruzielewicz – pedagog
Katarzyna Podlewska – pedagog , doradca zawodowy
Katarzyna Walczyńska - Zientala – psycholog


Język polski:
Edyta Bieganowska – wychowawca klasy 1cl
Edyta Chmielnicka – wychowawca klasy 2bt
Joanna Kostrzewa – wychowawca klasy 3cl
Katarzyna Pietrzyk - Vauthier – wychowawca klasy 3bl
Edyta Pilch – wychowawca klasy 2alp
Małgorzata Stępień-Sulima – wychowawca klasy 2flp
Anna Wrona - wychowawca klasy 3abht


Język angielski:
Maria Dalewska
Małgorzata Gabara - Neubert
Mikołaj Hęciak – wychowawca klasy 4abht
Paulina Łuczyńska
Agnieszka Modzelewska
Karolina Sałyga
Anna Staniszewska
Aleksandra Wojniak
Emilia Zyzek
Emilia Żurecka


Język francuski:
Agnieszka Modzelewska
Małgorzata Szyszkowska
Język hiszpański:
Bogumiła Karczewska
Dorota Tatarek

Język rosyjski:
Krystyna Augustyniak – wychowawca klasy 1bl
Bożena Grzybowska
Język niemiecki:
Edyta Zdanowska


Historia:
Małgorzata Brzóska – wychowawca klasy 2dlg
Małgorzata Buczyńska – wychowawca klasy 1dl
Ireneusz Królikowski – wychowawca klasy 3al
Anna Krzykowska
Ewa Suska – wychowawca klasy 2elg


WOS:
Katarzyna Iwanejko
Ewa Suska
Ireneusz Królikowski
Małgorzata Buczyńska


Matematyka:
Mirosława Borkowska
Małgorzata Głuchowska – wychowawca klasy 2blg
Aneta Izdebska – wychowawca klasy 1al
Renata Jakubiak
Jolanta Parol
Aleksandra Sawicka – wychowawca klasy 3dl
Paweł Żurecki – wychowawca klasy 2blp


Informatyka:
Tomasz Felczyński
Jacek Izdebski


Geografia:
Marzena Brodzińska - Daniluk
Małgorzata Miastowska – wychowawca klasy 1bt
Justyna Lidak


Fizyka:
Jacek Izdebski
Marta Michalicka - Ipnarska – wychowawca klasy 2elp


Chemia:
Beata Malinowska
Małgorzata Staniszewska – wychowawca klasy 1fl


Biologia:
Jolanta Nowakowska – wychowawca klasy 2clg
Joanna Światlak – wychowawca klasy 2clp


EDB:
Stanisław Szufliński
Katarzyna Wiśniewska
Mateusz Zalewski


Podstawy przedsiębiorczości:
Magdalena Lis
Tomasz Świderski


Muzyka:
Andrzej Siwik


Wychowanie fizyczne:
Ewa Daszczyk - Borczuch
Iwona Vedral – wychowawca klasy 2dlp
Katarzyna Wiśniewska
Barbara Wysocka – wychowawca klasy 2alg
Mateusz Zalewski


Przedmioty zawodowe:
Katarzyna Cichecka – gastronomia
Julita Kaczmarek – hotelarstwo, gastronomia
Kataryna Kostrzewa – porty i terminale
Elżbieta Paśnicka – gastronomia
Agnieszka Siwik – gastronomia, cukiernik; wychowawca klasy 1at
Cezary Skalski – cukiernik
Joanna Staniaszek - Izbicka – turystyka, hotelarstwo ; wychowawca klasy 2atp
Ewa Tomczyk-Jabłońska – gastronomia hotelarstwo ; wychowawca klasy 2ahtg


Religia:
Małgorzata Stępień-Sulima
Radosław Wołkowycki
Monika Zowczak