Wstęp

Zespół Szkół nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs1grodzisk.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • przejrzyste menu
  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • tryb nocny
  • szeroki układ w celu łatwiejszego czytania treści

Brak jest dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paulina Fabijańczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:22 734 59 50

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim mieści się w jednym budynku.

Budynek posiada dogodny wjazd do placówki od ulicy Krótkiej.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami – brak podjazdu, widny, dostoswanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest pętli indukcyjnych.

Brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W pomieszczeniach Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim nie ma oznaczeń w Alfabet Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Protokół z audytu dostępności

Plan działania na rzecz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami