W tym roku z przyjemnością obsługiwać Was bedą w Bibliotece Szkolnej:
p. Magdalena Lis,
p. Małgorzata Stępień-Sulima,
p. Małgorzata Szpura

Biblioteka czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Czekamy na Was!

ZBIORY
Nasza biblioteka dysponuje bogatym księgozbiorem liczącym ok. 20.000 książek. Każdy znajdzie coś dla siebie od poezji przez kryminał po literaturę współczesną oraz czasopisma.

 • Głos Nauczycielski
 • Głos Pedagogiczny
 • Przegląd Gastronomiczny
 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
 • Historia. Do Rzeczy
 • W Sieci Historii

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 2. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w czasie zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 3. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły.
 4. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki.
 5. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

WYPOŻYCZALNIA

 1. Nauczyciele dokonują indywidualnych wypożyczeń lub na podstawie protokołu przekazania do pracowni przedmiotowej.
 2. Uczeń może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
 3. Czytelnicy mają zapewniony częściowy dostęp do regałów z książkami i prasą.
 4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć dowolną ilość książek na okres nie dłuższy niż 3 tygodnie, ale w uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu zwrotu.
 6. Maksymalny czas wypożyczeń książki to 3 tygodnie. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.
 7. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mogą wypożyczyć większą liczbę książek na okres 2 tygodni.
 8. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie, uszkodzenie lub poplamienie wypożyczonych przez siebie książek i czasopism. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia, obowiązany jest zwrócić bibliotece książkę lub czasopismo wskazane przez nauczyciela bibliotekarza, odpowiadające aktualnej wartości rynkowej zniszczonej (zagubionej) pozycji.
 9. W razie zagubienia jednego woluminu książki wielotomowej czytelnik odkupuje wszystkie tomy wydania.
 10. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 11. Rozliczenie z biblioteką potwierdza bibliotekarz na karcie obiegowej ucznia swoim podpisem i pieczęcią biblioteki.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych  z biblioteki.
 13. W drastycznych przypadkach nie przestrzegania regulaminu czytelnik może być pozbawiony prawa korzystania z biblioteki.
 14. Uczniom wyróżniającym się systematycznym czytelnictwem i biorącym udział  w pracach biblioteki przyznawane są nagrody na koniec roku szkolnego.

CZYTELNIA

 1. Wszystkich czytelników obowiązuje kulturalne zachowanie i nie przeszkadzanie innym.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły oraz osoby spoza niej po uprzednim zostawieniu dokumentu ze zdjęciem u nauczyciela bibliotekarza, na czas korzystania z materiałów bibliotecznych.
 3. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu za pośrednictwem bibliotekarza.
 4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.
 5. Korzystający z czytelni każdorazowo wpisują swoje imię i nazwisko do „Księgi odwiedzin czytelni”.