Zespół Szkół nr 1

Rok szkolny 2020/2021

Spotkania z Rodzicami
14 września 2020 r.
23 listopada 2020 r.
13 stycznia 2021 r.
15 marca 2021 r.
1 czerwca 2021 r.
Dzień Otawrty
23 listopada 2020 r.
13 stycznia 2021 r.
15 marca 2021 r.
1 czerwca 2021 r.
Rady Pedagogiczne
31 sierpnia 2020 r. 14.30
14 września 2020 r. 15.00
4 stycznia 2021 r. 15.00
26 kwietnia 2021 r. 15.00
28 kwietnia 2021 r. 15.00
21 czerwca 2021 r. 15.00
30 czerwca 2021 r. 10.00
Koniec I semestru
22 grudnia 2020 r.
Oceny semestralne
22 grudnia 2020 r.
PROPOZYCJE OCEN KOŃCOWOROCZNYCH
do 26 marca 2021 r. (klasy maturalne)
do 1 czerwca 2021 r. (końcoworocznych)
OCENY KOŃCOWOROCZNE
klasy maturalne do 23 kwietnia 2021 r.
klasy niematuralne do 18 czerwca 2021 r.
POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
1 września 2020 r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23-31 grudnia 2020 r.
FERIE ZIMOWE
01 – 29.01 2021 r.
DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW
31 maja 2021 r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
1-6 kwietnia 2021 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKLONEGO DLA KLAS MATURALNYCH
30 kwietnia 2021 r.
EGZAMIN MATURALNY
4 – 20 maja 2021 r.
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
11 - 12 stycznia 2021 r.
21 – 22 czerwca 2021 r.
od 29 czerwca 2021 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKLONEGO
26 czerwca 2020 r.
Dni dyrektorskie
02.11, 21.12, 22.12, 04.05, 05.05, 06.05, 07.05, 04.06, 21.06, 22.06