PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Leonardo da Vinci

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Leonardo da Vinci - Mobilność

NICEA

30 maja – 20 czerwca 2010 r.

Staż młodzieży klas gastronomicznych

Zespołu Szkół nr 1 – Technikum nr 1

w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4,

zakończony !

 

Z przyjemnością informujemy o tym, że Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim z sukcesem kończy realizację projektu Europejskie kształcenie zawodowe kreatywnego pracownika w drodze ponadnarodowych staży, zatwierdzonego przez FRSE – Narodową Agencję Programu Uczenie się przez całe życie.

Cele:

 • Poprawa pod względem jakościowym i ilościowym ogólnoeuropejskiej mobilności osób, biorących udział w początkowym etapie szkolenia i kształcenia zawodowego
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, z naciskiem na terminologię fachową
 • Promowanie wiedzy o innych kulturach i obyczajach
 • Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych
 • Zwalczanie uprzedzeń i stereotypów
 • Poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych
 • Poznanie zasad pracy w zespole różnym kulturowo i językowo
 • Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczestników


Charakter wyjazdu:

Staż zawodowy w 14 – tu zakładach gastronomicznych w centrum Nicei

( 120 godzin; 15 dni roboczych ); kuchnia / obsługa konsumenta


Uczestnicy:

32 uczniów klas gastronomicznych ZS nr 1 – Technikum nr 1, wyłonionych w procesie rekrutacji


Organizacja Wysyłająca:

Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4


Organizacja Goszcząca:

ZWIĄZEK RESTAURATORÓW - UNION PATRONALE DES CAFETIERS RESTAURATEURS ET METIERS DE LA NUIT CÔTE D’ AZUR

Le Prèsident - Hubert Boivin

Zaangażowani w pracę ze strony Organizacji Goszczącej: Honorowy Konsul Polski w Nicei –

Pan Michel Forkasiewicz wraz z małżonką – Panią Jolantą Forkasiewicz, patronujący projektowi


Przygotowanie do odbycia stażu:

Szkolenie językowe, kulturowe, pedagogiczne i BHP


Program kulturowy:

 • Spotkanie z przedstawicielami Organizacji Goszczącej i lokalnych mediów ( Plac Masséna )
 • Wizyta w Szkole Gastronomiczno – Turystyczno – Hotelarskiej w Nicei; wykład dyrektora placówki na temat systemu szkolnego we Francji
 • Zwiedzanie Muzeum Marca Chagalla w Nicei
 • Wycieczka do Monaco ( m.in. Muzeum Oceanograficzne )
 • Spacery po Nicei( m.in. Wzgórze Zamkowe, port, targ kwiatowo – warzywny )
 • Wyjazd do Cannes
 • Poznanie procesu wytwarzania perfum; Grasse – Fragonard
 • Wyjazd do Antibes – malowniczego miasta portowego na Riwierze
 • Podziwianie szkła artystycznego w Biot
 • Zwiedzanie Muzeum Sztuki Kulinarnej Augusta Escoffiera


Walidacja:

Europass Mobility oraz certyfikat wystawiony przez Organizację Goszczącą i Wysyłającą


Ewaluacja:

 • Zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego z dziedziny gastronomii oraz obsługi konsumenta, potwierdzonych międzynarodowym certyfikatem
 • Wypracowanie umiejętności pracy w zespole
 • Poprawienie sprawności posługiwania się językiem francuskim, w tym zawodowym
 • Wzrost motywacji do nauki języków obcych
 • Poznanie kuchni francuskiej, regionu, kultury i obyczajów
 • Wzrost pewności siebie oraz tolerancji dla innych narodów i kultur
 • Otrzymanie ofert pracy ( mobilność zawodowa )
 • Nawiązanie kontaktów oraz poznanie nowych przyjaciół


Warto podkreślić fakt, że wszyscy uczestnicy projektu ukończyli staż, otrzymując pochwały od monitorujących ich pracę opiekunów oraz wysokie oceny w dzienniczkach stażu.

Pobyt w Nicei zakończyło pożegnalne spotkanie przedstawicieli Organizacji Wysyłającej oraz Goszczącej, hotelarzy i restauratorów z młodzieżą, która podziękowała za serdeczne przyjęcie, a także życzliwą i profesjonalną opiekę nad młodymi adeptami sztuki kulinarnej.


W imieniu zespołu nauczycieli zaangażowanych w prace nad projektem

Anna Wrona

wicedyrektor ZS nr 1 - lider projektu

 

 

List od Konsula Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Lyonie
Wojciecha Tycińskiego

Prezentacja podsumowująca realizację projektu

Dziennik LIBRUS

librus

II POWIATOWY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ

PRO MASOVIA

medal promasovia

Wiarygodna szkoła

Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Srebrna Szkoła

srebrna tarcza technikum 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że TECHNIKUM NR 1 w Grodzisku Mazowieckim jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

Nasz kanał na Youtube

Regionalne Podróże Kulinarne 2019

regionalne podroze kulinarne

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

czytelnictwo

Zdrowie i higiena

MEN

RODO

rodo logo

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com