Uczniowie z klas gastronomicznych i hotelarskich Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim – uczestnicy projektu „Poznajemy świat od kuchni – staż zawodowy uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich” (2020-1-PL01-KA102-078198), realizowanego w ramach Programu Erasmus + SEKTOR KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE, AKCJA 1, MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA od 30 listopada odbywają 2 – tygodniowy staż zawodowy w nicejskich restauracjach i hotelach, godnie reprezentując szkołę, miasto i kraj. Poznają tajniki kuchni francuskiej i śródziemnomorskiej. Rozwijają także umiejętności z zakresu obsługi konsumenta i gościa hotelu oraz doskonalą sprawność językową. Uzyskują cenne doświadczenie i kwalifikacje zgodne z ideą ECVET (Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym, który służy zwiększeniu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji) w zupełnie nowych dla nich realiach. Pobyt w Nicei to kontakt z inną kulturą i integracja z tamtejszą społecznością. Czytaj więcej