"Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europej­skiej Erasmus+"
Stażyści Erasmus + z Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim spotkali się podczas nicejskiego pobytu ze społecznością miasta Carros. Yannick Bernard – Mer miasta Carros uroczyście powitał grodziską młodzież. Atrakcją dla uczniów była inauguracja świątecznej iluminacji.
W wydarzeniu uczestniczyła Pani Jolanta Forkasiewicz – prezes Azur Club France Pologne, małżonka Honorowego Konsula w Nicei – Wiesława M. Forkasiewicza, wspierającego realizację projektów Ersamus + ZS1.
Warto podkreślić, że Państwo Forkasiewiczowie zainicjowali partnerską współpracę pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Carros. Czytaj więcej