konkurs w kregu poezji 23

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII edycji ogólnopolskiego konkursu recytatorsko-krasomówczego „W KRĘGU POEZJI GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ, LUBELSKIEJ PRZEDSTAWICIELKI POKOLENIA KOLUMBÓW”.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia