"Chciałam, by Dziesiątka była wielka. Wierzyłam, że wielka będzie. I Dziesiątka jest wielka".
Tragedia, która dotknęła moją, naszą szkołę pokazała, że Dziesiątka jest wielka.
Całej społeczności szkolnej Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom Administracji i Obsługi, a w szczególności Maturzystom dziękuję za okazane wsparcie, otwarte serca i życzliwość, za każde słowo i gest.
Maturzyści egzamin dojrzałości zadaliście celująco.
Dziękuję Panu Staroście Markowi Wieżbickiemu, Pani Naczelnik Annie Kowalskiej za zaangażowanie i pomoc, bezinteresowność i troskę, które w tym trudnym czasie było bardzo potrzebne.
Dziękuję Kasi Iwanejko, Kasi Wiśniewskiej i Julicie Kaczmarek za to, że cały czas są ze mną i cały czas mnie wspierają.
Dziękuję wszystkim absolwentom, przyjaciołom naszej szkoły za wsparcie i chęć niesienia pomocy.
Szczególne podziękowania kieruję do strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy z pełnym poświęceniem walczyli z ogniem oraz pomogli w zabezpieczeniu pogorzeliska.

Anna Krzykowska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 1
w Grodzisku Mazowieckim