KOMUNIKAT
STAROSTY GRODZISKIEGO I BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO
W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA POMIESZCZEŃ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZCZĘSNEM NA POTRZEBY REALIZACJI
CZĘŚCI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR1
W GRODZISKU MAZOWIECKIM W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

komunikat starosty burmistrza gm 2024