https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/

Harmonogram egzaminów zawodowych CKE --> klik

 
Warunki zdania egzaminu:
część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania,
część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania