Regulamin postępowania rekrutacyjnego

PLAN NABORU NA ROK SZKOLNY 2023/2024
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM

L.p.

Typ szkoły

Liczba oddziałów

Klasy/Zawody

e1.

Liceum Ogólnokształcące

5

ekonomiczna rozszerzenia:

 j. angielski, matematyka, geografia lub fizyka

humanistyczna

rozszerzenia:

j. polski, historia, wos

psychologiczna

rozszerzenia:

 j. angielski, biologia, j. polski lub chemia

lingwistyczna

rozszerzenia:

j. angielski, geografia, do wyboru: język niemiecki lub francuski

sportowa

rozszerzenia:

j. angielski, biologia,

2.

Technikum Nr 1

2

technik żywienia i usług gastronomicznych

rozszerzenia:

j. angielski

klasa dwuzawodowa

technik eksploatacji portów i terminali

rozszerzenia:

geografia

technik hotelarz

rozszerzenia: język angielski