Zespół Szkół nr 1

Rok szkolny 2022/2023

SPOTKANIA Z RODZICAMI
12 września 2022 r. godz.17:00
28 listopada 2022 r. godz. 17:00
23 stycznia 2023 r. godz. 17:00
27 marca 2023 r. godz. 17:00
29 maja 2023 r. godz. 17:00
DZIEŃ OTWARTY
28 listopada 2022 r. godz. 17:30
23 stycznia 2023 r. godz. 17:30
27 marca 2023 r. godz. 17:30
29 maja 2023 r. godz. 17:30
RADY PEDAGOGICZNE
31 sierpnia 2022 r. 10.00
9 września 2022 r. 15.30
12 września 2022 r. 14.30
16 stycznia 2023 r. 15.00
24 kwietnia 2023 r. 15.00
26 kwietnia 2023 r. 13.00
19 czerwca 2023 r. 15.00
21 czerwca 2023 r. 13.00
28 czerwca 2023 r. 10.00
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
14 października 2022 r.
KONIEC I SEMESTRU
13 stycznia 2023 r.
OCENY SEMESTRALNE
13 stycznia 2023 r.
PROPOZYCJE OCEN ROCZNYCH
do 13 grudnia 2022 r. (technikum - klasa 4 - przedmioty zawodowe)
do 5 kwietnia 2023 r. (klasy maturalne)
do 2 czerwca 2023 r.
OCENY ROCZNE
klasy maturalne do 21 kwietnia 2023 r.
klasy niematuralne do 19 czerwca 2023 r.
POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
1 września 2022 r.
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23-31 grudnia 2022 r.
TYDZIEŃ KULTURY I NAUKI
6-10 luty 2023 r.
FERIE ZIMOWE
13.02 – 26.02 2023 r.
DRZWI OTWARTE DLA KANDYDATÓW
22 kwietnia 2023 r.
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
6 - 11 kwietnia 2023 r.
KONKURS GASTRONOMICZNY
21 kwietnia 2023 r.
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKLONEGO DLA KLAS MATURALNYCH
28 kwietnia 2023 r.
EGZAMIN MATURALNY
4 – 23 maja 2023 r.
EGZAMIN ZAWODOWY
styczeń 2023 r. (klasa 4ahtg)
czerwiec 2023 r. (3at, 3bt)
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKLONEGO
23 czerwca 2023 r.
DNI DYREKTORSKIE
31.10, 02.05, 04.05, 05.05, 08.05, 09.05, 09.06