Dyrekcja:
Anna Krzykowska – dyrektor
Katarzyna Iwanejko – wicedyrektor
Katarzyna Wiśniewska – wicedyrektor
Julita Kaczmarek – kierownik szkolenia praktycznego


Pedagog/psycholog/doradca zawodowy
Anna Gruzielewicz – pedagog
Katarzyna Podlewska – pedagog , doradca zawodowy
Katarzyna Walczyńska - Zientala – psycholog


Język polski:
Edyta Bieganowska – wychowawca klasy 3cl
Edyta Chmielnicka – wychowawca klasy 4bt
Joanna Kostrzewa – wychowawca klasy 2bt
Katarzyna Pietrzyk - Vauthier – wychowawca klasy 2d
Edyta Pilch – wychowawca klasy 4al
Anna Wrona - wychowawca klasy 1at


Język angielski:
Mikołaj Hęciak – wychowawca klasy 4fl
Paulina Łuczyńska wychowawca klasy 1cl
Agnieszka Modzelewska wychowawca klasy 1dl
Joanna Sadowska
Karolina Sałyga – wychowawca klasy 2bt
Anna Staniszewska
Aleksandra Wojniak wychowawca klasy 3bl
Emilia Zyzek  – wychowawca klasy 4at
Emilia Żurecka – wychowawca klasy 2al


Język francuski:
Agnieszka Modzelewska
Małgorzata Szyszkowska

Język hiszpański:
Bogumiła Karczewska
Dorota Tatarek

Język rosyjski:
Sylwia Wierzbicka – wychowawca klasy 4bl
Aleksandra Wojniak

Język niemiecki:
Edyta Zdanowska
Agata Skorupińska

Historia:
Małgorzata Buczyńska – wychowawca klasy 3dl
Ireneusz Królikowski
Anna Krzykowska
Ewa Suska – wychowawca klasy 1b


WOS:
Katarzyna Iwanejko
Ewa Suska
Ireneusz Królikowski
Małgorzata Buczyńska


Matematyka:
Mirosława Borkowska
Małgorzata Głuchowska
Anna Malinowska
Beata Gumińska
Aleksandra Sawicka
Paweł Żurecki


Informatyka:
Tomasz Felczyński – wychowawca klasy 3al
Mariusz Jedliczka


Geografia:
Marzena Brodzińska - Daniluk – wychowawca klasy 2cl
Małgorzata Miastowska – wychowawca klasy 3bt


Fizyka:
Marta Michalicka - Ipnarska – wychowawca klasy 4el


Chemia:
Beata Malinowska
Małgorzata Staniszewska – wychowawca klasy 3fl


Biologia:
Jolanta Nowakowska
Joanna Światlak – wychowawca klasy 4cl


EDB:
Tomasz Świderski


Podstawy przedsiębiorczości:
Magdalena Lis
Tomasz Świderski


Muzyka:
Joanna Bargiełowska


Wychowanie fizyczne:
Ewa Daszczyk - Borczuch
Adam Jankowski - wychowawca oddziału przygotowawczego
Iwona Vedral – wychowawca klasy 4dl
Katarzyna Wiśniewska
Barbara Wysocka – wychowawca klasy 1e
Mateusz Zalewski – wychowawca klasy 1bt


Przedmioty zawodowe:
Katarzyna Cichecka – gastronomia – wychowawca klasy 2at
Julita Kaczmarek – hotelarstwo, gastronomia – wychowawca klasy 4ahtg
Katarzyna Kostrzewa – porty i terminale – wychowawca klasy 2ct
Elżbieta Paśnicka – gastronomia
Agnieszka Siwik – gastronomia, cukiernik - wychowawca klasy 3at
Dorota Ostalska – turystyka, hotelarstwo
Marta Chruślicka – porty i terminale
Agnieszka Strzeszyńska – porty i terminale


Religia:
Monika Zowczak
ks. Paweł Zienkiewicz