Dyrekcja:
Anna Krzykowska – dyrektor
Katarzyna Iwanejko – wicedyrektor
Katarzyna Wiśniewska – wicedyrektor
Julita Kaczmarek – kierownik szkolenia praktycznego


Pedagog/psycholog/doradca zawodowy
Anna Gruzielewicz – pedagog
Katarzyna Podlewska – pedagog , doradca zawodowy
Katarzyna Walczyńska - Zientala – psycholog


Język polski:
Edyta Bieganowska – wychowawca klasy 4cl
Edyta Chmielnicka – wychowawca klasy 5bt
Edyta Janiak
Joanna Kostrzewa – wychowawca klasy 3bt
Katarzyna Pietrzyk - Vauthier – wychowawca klasy 3d
Paulina Szymańska
Anna Wrona - wychowawca klasy 2at


Język angielski:
Mikołaj Hęciak – wychowawca klasy 1at
Paulina Łuczyńska wychowawca klasy 2cl
Agnieszka Modzelewska wychowawca klasy 2dl
Joanna Sadowska
Karolina Sałyga – wychowawca klasy 3bt
Aleksandra Wojniak wychowawca klasy 4bl
Emilia Zyzek  – wychowawca klasy 5at
Emilia Żurecka – wychowawca klasy 3al


Język francuski:
Agnieszka Modzelewska
Małgorzata Szyszkowska

Język hiszpański:
Bogumiła Karczewska
Dorota Tatarek - wychowawca klasy 2al

Język rosyjski:
Sylwia Wierzbicka
Aleksandra Wojniak

Język niemiecki:
Edyta Zdanowska
Agnieszka Zdolska - Nazarewicz

Historia:
Małgorzata Buczyńska – wychowawca klasy 4dl
Ireneusz Królikowski - wychowawca klasy 4al
Anna Krzykowska
Monika Makowska - wychowawca klasy 1 bl
Ewa Suska – wychowawca klasy 2bl


WOS:
Katarzyna Iwanejko
Ewa Suska
Ireneusz Królikowski
Małgorzata Buczyńska
Monika Makowska
Michał Śliwińwski


Matematyka:
Mirosława Borkowska
Małgorzata Głuchowska - wychowawca klasy 4fl
Anna Malinowska - wychowawca klasy 1 al
Beata Gumińska - wychowawca klasy 1 dl
Aleksandra Sawicka
Paweł Żurecki


Informatyka:
Tomasz Felczyński
Ireneusz Królikowski


Geografia:
Małgorzata Miastowska – wychowawca klasy 4bt
Hanna Młyńska
Eliza Sokoluk
Andrzej Okurowski


Fizyka:
Marta Michalicka - Ipnarska – wychowawca klasy 1el


Chemia:
Beata Malinowska
Anna Gajewska


Biologia:
Hanna Dłutowska - Osik
Jolanta Nowakowska
Joanna Światlak – wychowawca klasy 1fl


EDB:
Tomasz Świderski


Podstawy przedsiębiorczości:
Magdalena Lis - wychowawca klasy 3cl
Tomasz Świderski


Muzyka:
Joanna Bargiełowska


Wychowanie fizyczne:
Ewa Daszczyk - Borczuch - wychowawca klasy 1cl
Mateusz Niewiadomski - wychowawca klasy 1bt
Iwona Vedral
Katarzyna Wiśniewska
Barbara Wysocka – wychowawca klasy 2e
Mateusz Zalewski – wychowawca klasy 2bt
Rafał Kuś – trener piłki nożnej
Grzegorz Szumielewicz – trener piłki siatkowej


Przedmioty zawodowe:
Katarzyna Cichecka – gastronomia – wychowawca klasy 3at
Sylwester Goliasz – porty i terminale
Julita Kaczmarek – hotelarstwo, gastronomia – wychowawca klasy 2ct
Katarzyna Kostrzewa – porty i terminale
Elżbieta Paśnicka – gastronomia
Agnieszka Siwik – gastronomia, cukiernik - wychowawca klasy 4at
Dorota Ostalska – turystyka, hotelarstwo
Marta Bech – porty i terminale
Agnieszka Strzeszyńska – porty i terminale


Religia:
Monika Zowczak
ks. Paweł Zienkiewicz