Wstęp

Zespół Szkół nr 1 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zs1grodzisk.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • przejrzyste menu
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia liter
 • tryb nocny
 • szeroki układ w celu łatwiejszego czytania treści

Brak jest dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paulina Fabijańczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:22 734 59 50

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim mieści się w jednym budynku.

Budynek posiada dogodny wjazd do placówki od ulicy Krótkiej.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami – brak podjazdu, widny, dostoswanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Do Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Brak jest pętli indukcyjnych.

Brak jest systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W pomieszczeniach Zespołu Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim nie ma oznaczeń w Alfabet Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoba  niepełnosprawna z psem asystującym

Na podstawie z art. 6 pkt 1 lit. d. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062 z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt.11 oraz art. 20a i 20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020r. poz. 426 z późn. zm.), a także  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U. z 2010 Nr 64, poz. 399).

1.  Pies asystujący osobie niepełnosprawnej musi być odpowiednio wyszkolony w zależności od funkcji jaką pełni i pomagać osobie jako:

 1. pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej, który pomaga swobodnie i bezpiecznie poruszać się w przestrzeni publicznej,
 2. pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, wyszkolony indywidualnie do pomocy w czynnościach dnia codziennego,
 3. pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej, informuje właściciela o istotnych dźwiękach i doprowadza do źródła hałasu,
 4. pies sygnalizujący atak choroby, potrafi wyczuć nadchodzący atak choroby i ostrzec o tym właściciela lub osobę z jego otoczenia.

2. Osoba niepełnosprawna korzystająca z pomocy psa asystującego, jest zobowiązana do spełnienia kilku warunków:

 1. pies powinien być wyposażony w specjalną uprząż z umieszczonym w widocznym miejscu napisem „Pies asystujący”,
 2. właściciel psa musi nosić przy sobie certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
 3. właściciel psa musi nosić przy sobie ważną książeczkę szczepień weterynaryjnych,
 4. właściciel psa nie ma obowiązku do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy,
 5. właściciel psa ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie psa i wyrządzone przez niego szkody.

3. Uprawnienia osoby niepełnosprawnej z psem asystującym:

 1. pełne prawo wstępu do wszystkich pomieszczeń administracji publicznej oprócz pomieszczeń technicznych,
 2. pełne prawo w samodzielnym załatwieniu swojej sprawy czy skorzystania z usług administracji publicznej.

 

Protokół z audytu dostępności

Plan działania na rzecz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Przyjęcie "Wniosku o zapewnienie dostępności"

Wniosek o zapewenie dostępności

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych

Ewidencja wniosków o zapewnienie dostępności