erasmus z ue

REKRUTACJA ERASMUS+

ZS1 w roku szkolnym 2023/24 będzie realizować projekt zagranicznych staży zawodowych (Francja/Nicea) w ramach uzyskanej akredytacji do Programu Erasmus+ Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna.
Do udziału w rekrutacji (początek września 2023) zapraszamy uczniów z klas 2, 3 i 4 (w przypadku 5-letniego technikum) - zawód technik żywienia i usług gastronomicznych lub technik hotelarstwa, uczących się planowo w szkole języka francuskiego i angielskiego (w chwili rozpoczęcia stażu zawodowego trzeba mieć ukończone 16 lat).
Uczniowie o MNIEJSZYCH SZANSACH, np. edukacyjnych/niski standard życia/rodziny rozbite/choroby przewlekłe/imigranci podczas rekrutacji - na wniosek wychowawcy uzyskują 14 pkt. dodatkowo/140 możliwych do uzyskania (konieczność pisemnego udokumentowania).
Miejsce stażu: restauracje i hotele w Nicei.
Planowany termin stażu: styczeń/luty 2024.
Dokładne terminy rekrutacyjne zostaną niebawem podane.
Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz zagadnieniami do testów rekrutacyjnych dostępnych w zakładce Uczeń/Pliki do pobrania.

„Współfinansowane przez Unię Europejską”