ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych całej Polski.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przygotowanie przez każdego z uczestników jednego utworu poetyckiego Grażyny Chrostowskiej oraz fragmentu prozy obozowej (dotyczącej niemieckich obozów koncentracyjnych).
3. Nieprzekraczalny, łączny czas prezentacji 4 minuty.
4. Wykonawca może reprezentować tylko jedną instytucję (np. szkołę, ośrodek kultury, klub).
5. Oceny prezentacji dokona niezależne jury według następujących kryteriów:

  • dobór repertuaru,
  • spójność utworu poetyckiego z prozą,
  • interpretacja tekstów,
  • kultura słowa,
  • ogólny wyraz artystyczny.

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia